جمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۱

از سلسله مباحث کودک درون ِ زیتون

از سلسله مباحث کودک درون
من برم کودک درونم رو بخوابونم برگردم.
پدرسوخته خیلی زر زر می‌کنه...
ماجراهای کودک درونم... کودک درون و همایش شیرخوارگان حسینی
پدر سوخته‌‌ی جُعَلَق، این کودک درونم، از صبح گیر داده که می‌خواد در همایش شیرخوارگان حسینی شرکت کنه، حالش رو گرفتم!

...

بالاترین

هیچ نظری موجود نیست: