چهارشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۸

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن, دوست دارم سیگار باشم مصطفی دودم کنددوست ندارم شمع باشم دختران فوتم کنن, دوست دارم سیگار باشم مصطفی دودم کند

هیچ نظری موجود نیست: