دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

ور و وصیت‌های زیتونی

دوست دارم وقتی مُردم، به جای مرثیه برایم طنز بنویسند، تا اگر روح داشتم روحم شاد ‌شود و اگر نداشتم مردم دیگر.

هیچ نظری موجود نیست: