شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۵

می‌شه زیستن عزیز، رهبر موسیقی خلقی، چیزی از آدم بخواد و آدم انجام نده؟!
- نه که نمی‌شه.
اینم سرود "خلق پیشتاز" که با آهنگ "وِن‌سِرِموس" خونده می‌شه. ون‌سرموس سرود پیروزی مردم کوباست.
اول آهنگو داون‌لود کنید. بعد...
صداتون رو از حالت فالشی خارج کنید. آهان... کمی سرفه... خوب آب هم بخور....حالا بخونید... نه آقا چرا داد می‌زنی... خانم چرا اینقدر جیغ‌جیغویی می‌خونی...با آهنگ. به چوب رهبری ارکستری زیستن هم توجه کنید... خوب... یک... دو... سه... شروع!
تا سیاهی شود روشنی
آسمان کو ببارد همی
ابر تیره شود چاک و ریزد
از دل خود سیاهی دمی.
سیل جوشان فریاد خلق
می‌خروشد ز کام وطن
می‌زند پنجه بر فقر و ظلمت
می‌کشد صبح روشن به تن.
اتحاد خلق ایران، راه آزادی ملت است
انقلاب از اجتماع مشت خلق زحمتکش است.
روحِ جنبش می‌درخشد
از تماس داس و چکش( الان چریک‌فدایی‌ها کیف می‌کنن و حالت نوستالژیک بهشون دست می‌ده!)
خلق پیشتاز می‌کشاند
چرخ نیلوفری را به پشت.
کارگر، دهقان، پیشه‌ور( الان توده‌ای‌ها ذوق‌زده می‌شن. ای بابا... احساساتتونو کنترل کنید و بقیه‌ی سرودو بخونید)
پایه‌ی جنیش توده‌اند
می‌خروشد از فقر ایران
بانگ جوشان پیشتاز حلق
حق توده ایمان ما
قدرت خلق در مشت ما
سرخی این خورشید سوزان
از شرار خون شهداست
انقلاب سرخ ایران
راه آزادی ملت است( آهای... تو چرا یواشکی قر می‌دی؟ این یه سرود انقلابیه. مشتتو باید گره کنی و بخونی. آهان خوب شد. پا کوبیدن هم مستحبه)
انقلاب از اجتماع ِمشت خلق زحمتکش است( عرض نکردم مشت می‌خواد؟)
روح جنبش می‌درخشد
از تماس داس و چکش( اگه بهم بخورن نمی‌دونید چه صدایی می‌ده این روح جنبش)
خلق پیشتاز می‌کشاند
چرخ نیلوفری را به پشت!!( این خطو محکم بگو! آهان... آفرین...وای... موهای تنم سیخ شد)
حالا از اول....
تا سیاهی شود روشنی......دام دام
آسمان گو ببارد همی... دام دام
...
اینم اسپانیشش:
Artista: Inti-Illimani
Album: Viva Chile
Titolo: Venceremos

Desde el hondo crisol de la patria
se levanta el clamor popular,
ya se anuncia la nueva alborada,
todo Chile comienza a cantar.

Recordando al soldado valiente
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal,
enfrentemos primero a la muerte,
traicionar a la patria jamás.

Venceremos, venceremos,
mil cadenas habrá que romper,
venceremos, venceremos,
la miseria (al fascismo) sabremos vencer.

Campesinos, soldados, mineros,
la mujer de la patria también,
estudiantes, empleados y obreros,
cumpliremos con nuestro deber.
Sembraremos las tierras de gloria,
socialista será el porvenir,
todos juntos haremos la historia,
a cumplir, a cumplir, a cumplir
-------------
شیطونه می‌گه از دست بعضی ها نظرخواهیمو ببندم ها...ولی فرشته‌هه می‌گه وایسا شاید فهمیدن که آزادی به معنی آزادی در فحش دادن و توهین نیست.

نوشته شده در شنبه هفتم مرداد 1385ساعت 2:15 توسط زیتون در بلاگفا