یکشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۷

مهران مدیری!

بالاترینی‌ها هَمَه باهم، یک‌صدا:

به‌به! به‌به!

بالاترینی‌ها همان کاری را می‌کنند که مهران مدیری در ذمش سریال می‌سازد!

هیچ نظری موجود نیست: