پنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۴

روز زن

عباس عباس٬ اصغر!عباس عباس٬ اصغر!عباس بدبخت شدیم رفت. زیتون اومده از پذیرایی روز ۸ مارسمون گزارش تهیه کنه! ورپریده همین‌جا عین شیر بغل دستم وایساده.:(

هیچ نظری موجود نیست: