جمعه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۴

باز این چه شورش است؟


در این روز وظایف سنگینی بر دوش کبوتران است!

نقش چوب تر در فرمان بری کودکان. مرد با چوب درخت سه‌طفلان مسلم را می‌زد و ملت گریه می‌کردن.!

دست نیاز چون کنی سوی حسین دراز، پل نبسته‌ای. نذری قرمه سبزی بود در ظرفهای یک‌بار مصرف!

هیچ نظری موجود نیست: