جمعه، آبان ۱۱، ۱۳۸۶

صعودپنج سنگ‌نورد دختر و پسر در حال بررسی راه‌های صعود دیواره‌ی صخره‌ا‌ی پل خواب در جاده چالوس...

نمای دیواره از راه دور...

صعود...

هیچ نظری موجود نیست: